Müşterilerimize, çalışanlarımıza topluma ve ülkemiz sınai kalkınmasına kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde arttırmak.

Sunduğumuz her hizmette Türkiye'de ve sektörümüzde en iyi olmaya devam ederek, müşterilerimiz tarafından  örnek gösterilen şirket olmak.

2010 yılına kadar karşısına çıkan bütün fırsatları değerlendirerek ve büyüme hedeflerinden vazgeçmeyerek mevcut işlerle entegre yeni alanlara yönelerek kalite konseptimizi devam ettirmek.

CL 100 KLORLAMA SİSTEMİ       


ARITIM PROSESİ


Suda bakteri yetiştirme ortamını yoketme amacıyla klor enjeksiyonu,geçerli yöntemlerden birisidir. Bu amaçla suya, tesbit edilen dozlarda Sodyum Hipoklorit (Klor) enjekte edilir. Klorlamanın etkili olabilmesi için, genellikle uygulamanın su depolarında yapılması tercih edilir. Bu şekilde, temas süresi denen, klorlama ile kullanım arasındaki zamanda klorun en

etkin olacağı dozlar ayarlanır.Saf suya klor verildiği zaman, aşağıdaki bileşikler meydana gelir:

                 

H2O + Cl2 HOCl + HCl (1)


Ancak suyun içindeki bağımsız H miktarına göre, HOCl ayrışır ve;


HOCl + H + OCl (2) meydana gelir.


Bu bileşikler arasında HOCl ve OCl bağımsız klor bileşikleri olarak adlandırılır .HOCl çok kuvvetle  bir  dezenfektan olmasına karşılık, OCl daha zayıftır.Klorlama işlemi saf su

Dışında  çeşitli  organik maddelerin bulunduğu ortamlarda yapıldığında ise;


(örneğin NH3, Amonyak ve madensel maddelerin olduğu bir suda) Nitrit ve Nitrat kökleri kloraminlere dönüşür.


HOCl + NH3 H2O +NH2Cl (mono kloramin)

HOCl + NH2Cl H2O + NHCl2 (di kloramin)

HOCl + NHCl3 H2O + NCl3 (nitrojen tri klorür)


Bu reaksiyonlarda oluşan klor bileşiklerine bağlı klor adı verilir.Bağımsız klora oranla daha zayıf  dezenfeksiyon özellikleri vardır.


KLORUN ÖZELLİKLERİ


Klor sarı yeşil renkli, keskin kokulu, kuru olduğu zaman metallere etkisiz, ıslak halde korroziftir. Solunması halinde insan sağlığına ciddi zararlar vermesi mümkündür. Sıvı klor, sudan 1,5 defa ağır olup, 100 gr. suda 10 C 'de, 1 bar basınçta, ancak 1 gr. klor eriyebilmektedir.


Bu bilgiler doğrultusunda, suyun klorlanması amacıyla, tam otomatik bir enjeksiyon pompası tercih edilmiştir. Seçilen cihaz,debi kontaktörleri,flow-switch'ler,mv probları gibi çeşitli kontrol sistemleri ile birlikte uygulanarak,su kullanımına eşdeğer oranda enjeksiyon yapılmasını sağlar.


Dozajlama ayarı ise, cihaz üzerindeki kontrol butonlarından su debisi, temas süresi,enjeksiyon stroke uzunluğu ve klor seyreltim oranı gibi parametreler baz alınarak yapılır.

Web Tasarım